האנשים שעושים את הבדל

שי פולונסקי

מנכ"ל

צפריר גלעדי

משנה למנכ"ל ומנהל כספים

שי דויד

סמנכ"ל פרויקטים

רותם תמיר

מנהל שיווק ומכירות

לידור פרץ

מנהל מכירות

שאול מידן

שיווק ופרסום

נטע קליינר

מנהלת משרד

קטי זובוק

תפעול והנדסה

איריס סבן

יועצת משפטית

שרה גרינשטיין

תאום תכנון

אריקה סולומון

מנהלת חשבונות